คำถามทั่วไปที่พบบ่อย

a) ทักษะ คืออะไร?

ทักษะ เป็นเว็บเพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนหารายได้จากทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ และช่วยนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างหาคนที่มีทักษะเฉพาะในงาน หรือโครงการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น 

 

b) ความเป็นมาของ ทักษะ

ผู้ก่อตั้งและทีมพัฒนาได้เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการในอนาคค จะจ้างงานที่ทักษะและความเชี่ยวชาญมากกว่าจะดูแค่ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเท่านั้น ผู้ก่อตั้งเรียนและอาศัยอยู่ประเทศที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ และคนที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งจะได้รับค่าตอบแทนสูงเทียบเท่ากับคนที่เรียนจบด้านอุดมศึกษา และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้เช่นเดียวกับคนที่มีโอกาสได้เรียนสายสามัญ  

แพลตฟอร์มทักษะจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้คนไทยหลายล้านคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาได้นำเสนอและสร้างคุณค่าจากทักษะและความเชียวชาญของตนสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ 

 

c) ลักษณะการใช้งานหลัก (core features) ทักษะมีอะไรบ้าง?

ทักษะ เป็นช่องทางที่รวบรวม

คนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ (ผู้บริการ)

สถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้างที่มองหาทักษะใดทักษะหนึ่ง (ผู้ใช้บริการ) 

หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มหรือเปลี่ยนทักษะ (จากผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันต่างๆ) 

 

d) การใช้บริการแพลตฟอร์มทักษะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

การสมัครสมาชิกและการใช้บริการบนเว็บทักษะสามารถใช้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเนื่องจาก ทักษะ เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรและใช้ทุนจากผู้ก่อตั้งจึงมีบริการพิเศษสำหรับสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้างให้เลือกใช้ตามความสมัครใจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีด้วย 

ดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการใช้แนะนำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) ได้ในอนาคต

เกี่ยวกับทักษะ

หากคุณกำลังมองหาผู้มีทักษะ หากคุณอยากนำเสนอทักษะของคุณ หากคุณอยากเปลี่ยน หรือเพิ่มทักษะ หากคุณอยากสอนทักษะ เราคือเพลตฟอร์มที่จะสนับสนุนคุณ

 

ป้ายกำกับล่าสุด