นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัททักษะและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ทักษะ.com

ขอให้ท่านได้อ่านนโยบายและข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนใช้งาน เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนแล้วถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่ท่านไม่ยินยอมที่จะให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ท่านสามารถยกเลิกการขอรับหรือขอยกเลิกการใช้งานโดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งอีเมล์ไปยัง info@tagsa.co.th 

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทักษะ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน www.tagsa.co.th หรือ www.ทักษะ.com โดยจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งอื่น ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมจากท่านเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถใช้อ้างอิงตัวบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราต้องถูกต้องและสมบูรณ์ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้การสมัครของท่านอาจถูกปฏิเสธ หากมีความจำเป็นเราอาจตรวจสอบคุณสมบัติที่อยู่ในประวัติย่อของท่าน ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการกับใบสมัครของท่าน ติดต่อท่านในช่วงระหว่างการดำเนินการ จัดส่งตำแหน่งงานให้ท่าน ตอบคำถาม และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ
 • CV เรซูเม่ ประวัติการทำงานและการศึกษา (ถ้ามี) 
 • ข้อมูลการอ้างอิงอื่นๆ เช่น รูปถ่าย หรือผลงานที่ผ่านมา 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตามในใบสมัคร ท่านต้องมีหน้าที่ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เรา การมอบข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงท่านยืนยันว่าตนเองได้รับความยินยอมเหล่านั้นมาแล้ว

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบ จะถูกเก็บรวบรวมและแสดงผลในหน้าเว็ปไซต์เพื่อช่วยประชาสัมพัน์ โดยจะถูกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการค้นหาเท่านั้น เช่น ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ พื้นที่ให้บริการและข้อมูลในการติดต่อเป็นต้น  

หากท่านมีความประสงค์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ตอบคำถามของท่าน จัดการการแจ้งเตือน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์และการรายงานด้านสถิติ ซึ่งอาจใช้อย่างเฉพาะเจาะจงมากไปกว่านั้นคือการวัดผลการเข้าชมเว็บไซต์ เราจะไม่ขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ปรัชญา, การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือการประกอบกิจกรรมทางเพศ)

 1. การส่งต่อข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเปิดเผยเฉพาะกับสถานประกอบการที่ท่านติดต่อ เราจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

 1. การประมวลผลและโอนข้อมูล

แพลตฟอร์ม ทักษะ จะมีการประมวลผลข้อมูลตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม ตามข้อกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกับใบสมัครและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ หากกฎหมายอนุญาตให้เก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อที่เราจะได้ติดต่อท่านเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่จำกัดไว้ 

 1. สิทธิในข้อมูลของท่าน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้สิทธิท่านในการเข้าถึงข้อมูล ทราบการเก็บรวบรวมและประมวลผล รวมถึงขอสำเนาข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล จำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลหรือเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายัง บริษัท ทักษะ ตามช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายฉบับล่าสุด หากท่านยังคงใช้งานระบบนี้ภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายแล้ว ถือว่าท่านยอมรับนโยบายทั้งหมดทั้งในส่วนของนโยบายที่มีอยู่แล้ว และนโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย

 1. การติดต่อ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการให้คำแนะนำติชมใด ๆ โปรดติดต่อได้ที่ 

บริษัท ทักษะ จำกัด

อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์  เลขที่ 1 ชั้น 47 ห้อง 4703  ถนน สาทรใต้ แขวงยานาวา เขต สาทร กทม 10120 อีเมล์ info@tagsa.co.th

เกี่ยวกับทักษะ

หากคุณกำลังมองหาผู้มีทักษะ หากคุณอยากนำเสนอทักษะของคุณ หากคุณอยากเปลี่ยน หรือเพิ่มทักษะ หากคุณอยากสอนทักษะ เราคือเพลตฟอร์มที่จะสนับสนุนคุณ

 

ป้ายกำกับล่าสุด